Wintersport OnlineShop Firma informatie

Wintersport Onlineshop.nl informatie

Wintersport Onlineshop.nl een van de online webshops van Play Trend Cyes met Qshops Keurmerk.
Bouwkamp 6
6576 JX Ooij

Postadres:
Postbus 29
6573 ZG Beek-Ubbergen
Telefoon:024.6451055 en 085.2738004
E-Mail: snowboard(at)wintersport-onlineshop.nl

Telefonisch van Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 19:00 uur November t/m Maart Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Bezoek en afhalen op afspraak op onderstaand adres.

Adres Duitsland net over de grens bij Nijmegen, tevens indien gewenst ophaal adres uitsluitend op afspraak, welkom!

Schmelendriss 41
47559 Kranenburg
Duitsland
Telefoon: 02821 980343

Impressum:

Juridisch adres hoofdkantoor

Weijer van de Bernardina Wilhelmina Johanna
Play Trend
Schmelendriss 41
47559 Kranenburg
Duitsland
Telefoon: 02821 980343

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform)  http://ec.europa.eu/odr/

De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

Juridische informatie over de Web-pagina

Alle teksten, foto's en overige gepubliceerde informatie zijn onderworpen aan het auteursrecht van de aanbieder, voorzover er geen derden met intellectuelen-eigendomsrechten zijn. In alle gevallen is een reproductie, distributie of publieke openbaring alleen in het geval van een niet-overdraagbaar en herroepbare toestemming van de aanbieder toegestaan.

Voor alle via een kruisverwijzing (link) verbonden webinhoud accepteert de aanbieder geen verantwoordelijkheid, opdat het hierbij niet om eigen inhoud gaat. De gelinkte pagina's worden op illegale inhoud gecontroleerd, op het tijdstip van de verlinking waren deze niet herkenbaar. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn zij die deze sites exploiteren. De aanbieder heeft hiervoor geen algemeen toezicht en verificatie plicht. Blijkt dat schending van het recht plaatsvind wordt de corresponderende link onmiddellijk verwijderd.

( Wintersport Shop voor Duitse bezoekers, Duits keurmerk voor leveringen in Duitsland  betaling met Paypal en Sofort mogelijk)