Privacy Verklaring

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

1) Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken, zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Bij elke toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door de internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in zogenaamde logbestanden, zoals de datum en het
tijdstip van het bezoek, de titel van de bezochte pagina, het overgedragen gegevensvolume en de gebruikte provider. Deze data-overdracht kan niet herleid worden tot een specifieke persoon en dient uitsluitend om een probleemloze werking
van onze website te kunnen waarborgen en om ons aanbod te verbeteren.
Persoonsgegevens worden verzameld, wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij de opening van een klantenaccount. De gegevens die verzameld worden, zijn dezelfde die u invoert in de gebruikte formulieren.
Het verwijderen van uw klantenaccount is ten alle tijden mogelijk door ons hierover te berichten via een van de onderstaande contactmogelijkheden. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst. Na
het beëindigen van de overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount blijven uw gegevens met het oog op toepasselijke bewaartermijnen met betrekking tot belastingen en handelsrecht opgeslagen, maar deze worden na afloop van de termijnen
gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming verleend hebt voor het verdere gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze site voorbehouden is, waarover wij u hieronder verder zullen informeren
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden opgeslagen, is zichtbaar in het betreffende formulier. Deze
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw bericht of voor het opnemen van contact en worden voor de hiermee in verband staande technische administratie opgeslagen en gebruikt. Uw gegevens worden na de behandeling van uw
vraag gewist, indien u dit wenst en voor zover de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaarverplichtingen.

Voor onze eigen commerciële doeleinden behouden wij ons het recht voor, uw voor- en achternaam, uw adres en – voor zover wij deze aanvullende gegevens van u ontvangen hebben bij het aangaan van een overeenkomst – uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroep of bedrijfsnaam in samengevatte lijsten op te slaan en te gebruiken voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze artikelen per post. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde door op een van de hieronder
beschreven manieren contact met ons op te nemen.

2) Nieuwsbrief


Uw persoonsgegevens worden alleen in de vorm van een nieuwsbrief gebruikt voor reclamedoeleinden. U ontvangt van ons alleen een nieuwsbrief wanneer u hier uitdrukkelijk in toegestemd hebt: ’Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.’ U kunt zich
altijd afmelden voor de nieuwsbrief door op de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief te klikken of door middel van een bericht, waarna uw e-mailadres onmiddellijk wordt gewist.

3) Doorgeven van persoonsgegevens

3.1 Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is, en uw betalingsgegevens geven
we in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.

3.2 Bei Zahlung per Kreditkarte via PayPal oder per Lastschrift via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.à r.l. et
Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, weiter. Nähere Informationen zum Datenschutz der PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. finden Sie hier: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, wordt door ons op verschillende pagina’s gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw
apparaat opgeslagen worden. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden aan het eind van de browser-sessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig en
stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen, dat u over de instelling van cookies geïnformeerd wordt en per geval kunt beslissen of u de cookies accepteert of
weigert. Het weigeren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. U kunt uw browser zo configureren dat alle cookies geaccepteerd of geweigerd worden of dat u over de overdracht van cookies geïnformeerd wordt. Hiertoe volgt u de volgende
stappen, al naar gelang uw browser.
Microsoft Internet Explorer:
1. Ga naar het menu ’Extra’ en kies ’Internetopties’
2. In ’Internetopties’ klikt u op het tabblad ’Privacy’
3. U kunt hier uw veiligheidsinstellingen voor internetgebruik aanpassen. Hier kunt u
bijvoorbeeld aangeven of u cookies wilt accepteren of blokkeren en ziet u wanneer
welke cookies opgeslagen zijn.
4. U dient vervolgens de instellingen te bevestigen door op ’ok’ te klikken

Mozilla Firefox :
1. Ga naar het menu ’Extra’ en kies ’Instellingen’.
2. Klik op ’Privacy’
3. In het menu ’Privacy’ kiest u ’Aangepaste instellingen’ in het uitrolmenu.
4. U kunt nu aangeven of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Verder kunt u instellen
hoe lang u cookies wilt opslaan en of u eventueel uitzonderingen (websites) voor deze
instelling wilt maken.
5. Vervolgens dient u de instellingen te bevestigen door op ’ok’ te klikken.
Google Chrome :
1. Klik in het ’Chrome’-menu in de werkbalk van de browser (bovenaan in het scherm)
2. Kies nu ’Instellingen’ en ga naar ’Geavanceerd’
3. Ga bij ’Privacy’ naar ’Instellingen voor content’.
4. Hier kunt u instellingen aanpassen onder het kopje ’Cookies’.
Cookies wissen
Vooraf ingestelde cookies blokkeren
Vooraf ingestelde cookies toestaan
Vooraf ingestelde cookies en sitegegevens wissen bij het afsluiten van de browser
Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites toelaten
5. Klik vervolgens op ’beëindigen’ om uw instellingen op te slaan
6. Het Instellingsvenster van de browser kan nu gesloten worden
Apple Safari:
1. Klik op het tandwielsymbool in de symboollijst van de browser (rechtsboven in het
beeldscherm
2. Kies nu ’ Voorkeuren’.
3. In het menu, dat zich nu opent, klikt u nog een keer op ’ Voorkeuren ’
4. Kies in het volgende venster het tabblad ’Privacy’.
5. Om cookies te deactiveren, markeert u het hokje ’altijd’ bij ’cookies blokkeren’. Als u cookies wilt reactiveren, markeert u het hokje ’altijd’.
6. Vervolgens moeten de instellingen toegepast worden. Als u geen van de bovengenoemde browsers gebruikt, kiest u ’Cookies’ in het hulpmenu om te achterhalen waar het thema cookies wordt behandeld.

5) Gebruik van You Tube-video's

Deze website maakt gebruik van de embed-functie van YouTube voor het weergeven van filmpjes die worden aangeboden door 'YouTube’. Zodra de video/video's wordt/worden weergegeven, gelden de extra voorwaarden voor de bescherming van
persoonsgegevens (opslaan van persoonsgegevens) van de aanbieder. Wanneer de embedded YouTube-video's worden afgespeeld, wordt door de aanbieder gebruik gemaakt van YouTube-cookies, met als doel informatie te verzamelen over de gebruiker.
Volgens YouTube worden deze gegevens gebruikt voor het maken van videostatistieken, met als doel de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Onafhankelijk van de weergave van de embedded video's wordt bij elke keer dat u de
website bezoekt, een verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick', wat buiten ons om uw gegevens kan gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

6) Gebruik van social plug-ins

Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (’Plugins’) van het sociale netwerk Facebook gebruikt, die door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (’Facebook’) worden bedreven. De plugins zijn gekenmerkt met een Facebook-logo of met de toevoeging ’sociaal plug-in van Facebook’ of ’Facebook Social Plugin’. Een overzicht van de Facebook plugins en hun uiterlijk vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins Als u een pagina van ons web-optreden oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van ons web-optreden heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website rechtstreeks koppelen aan uw Facebook-profiel. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op ’vind ik leuk’ te klikken of een commentaar te schrijven, wordt ook deze informatie direct aan een server van Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt daarnaast op uw Facebook-profiel gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond. Meer over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en benutting van de gegevens door Facebook alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacy-beleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php Als u niet wilt, dat Facebook de op ons web-optreden verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw profiel, moet u zich voorafgaand aan het bezoek van onze website bij Facebook uitloggen. U kunt het laden van de Facebook-plugin ook met add-ons voor uw browser compleet voorkomen, bijvoorbeeld met de Script Blocker "NoScript (http://noscript.net).

7) Webanalysedienst

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een Google server in de VS en daar opgeslagen.


In geval van activering van IP-anonimiseren op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in ander land dat is aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER) van tevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgezonden naar een Google server in de VS en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en voor meer uitgebreide, met het gebruik van de website samenhangende dienstverlening aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies tegengaan door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens tegengaan door de in de volgende link ter beschikking gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de We wijzen u erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" en daarom IP-adressen alleen verkort verder verwerkt, om zo uit te sluiten dat deze informatie rechtstreeks tot personen herleid kan worden

8) Informatie over de rechten van de klant en contact

U heeft recht op kosteloze informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals zo nodig recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie, afscherming of wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor herroeping van gegeven toestemming. Het contactadres vindt u in ons colofon.

Copyright © 2018, IT-Recht-Kanzlei · München - Duitsland